Volume 1 (2012)

Edited by Vitaly Chernoivanenko

 

CONTENTS // ЗМІСТ

 

Biblical & Hebrew Studies // Біблійні та гебрейські студії

 

Alexey Lyavdansky. Discourse Particles in Biblical Hebrew Directives,  9–28  

 

Corinne E. Blackmer. No Name Woman: Noah’s Wife and Heterosexual Incestuous Relations in Genesis 9:18–29,  29–46  

 

Jewish Thought // Єврейська думка

 

Rostyslav Dymerets. Traditionalism and Rationalism in Jewish Philosophy,  49–69  

 

The World of Ashkenazi Jews: Ukrainian Discourse // Світ ашкеназьких євреїв: український дискурс

 

Іван Монолатій. Єврейський дискурс західноукраїнської етнополітичної сфери (кінець ХІХ – початок ХХ ст.),  73–110  

 

Михайло Гаухман. “Криві дзеркала”: дискурси антисемітизму в громадському житті Російської імперії 1903–1914 рр. (на прикладі Правобережної України),  111–141  

 

Zionism & Israeli Studies // Сіонізм та ізраїлезнавство

 

Роман Близняков, Дмитрий Малышев, Сергей Щевелев. Сионистское освоение Палестины накануне Британского мандата: социально-экономический аспект (1881–1920 гг.),  145–181  

 

Михаил Агапов. “…Добиться разрешения на выезд из России евреев”: из истории отношений еврейской Палестины и СССР в годы Второй мировой войны,  182–200  

 

Владимир Месамед. Антиизраильская риторика как компонент внешней политики иранского руководства,  201–224  

 

Jewish Art // Єврейське мистецтво

 

Евгений Котляр. Росписи синагог Северной Буковины в контексте восточноевропейской традиции,  227–263  

 

Богдана Пінчевська. Творча біографія Отто Гана та особливості вивчення творчого спадку єврейських художників Східної Галичини,  264–284  

 

Personalia // Персоналії

 

Людмила Никифорова, Михаил Кизилов. Крымский период в жизни американской писательницы Айн Рэнд (Алисы Розенбаум),  287–313  

 

Translations // Переклади

 

Йоханан Петровський-Штерн. “Належати до тих, кого вбивають...”: внутрішній вибір Леоніда Первомайського,  317–405  

 

Public Lecture // Публічна лекція

 

Norman Golb. The Dead Sea Scrolls Controversy: How it Happened and Where it Stands Today,  409–425  

 

Book Reviews // Рецензії

 

Батенко А., Близняков Р., Малышев Д., Щевелев С. История Палестины: международный аспект (1897–2009 гг.) / Под ред. С. Щевелева. Симферополь–Киев: Доля, 2011   [Вячеслав Лихачев],  429–433  

 

Григорій (Гілель) Казовський. Книжкова графіка митців Культур-Ліґи. Київ: Дух і Літера, 2012 [Богдана Пінчевська],  434–440  

 

Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. Сходознавчі студії / Упор. Є. Котляр. Харків: Центр сходознавства ХДАДМ, 2010. № 8. Вип. 3: Єврейське мистецтво і український контекст. Обрії традиційної художньої культури; 2011. № 9. Вип. 4: Єврейське мистецтво і український контекст. У руслі європейських новацій [Олег Коваль],  441–446  

 

Володимир Музиченко. Володимир єврейський. Історія і трагедія єврейської громади м. Володимира-Волинського. Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2011 [Михайло Гаухман],   447–455  

 

Солдатов Александр. Большой идиш-русский словарь. Москва: Книжный лес, 2011 [Анатолий Кержнер],  456–462