Таїсія Сидорчук. Маєр Балабан і “Chwila”: двадцять років співпраці

Majer Balaban and Chwila: Twenty Years of Cooperation

By Taissa Sydorchuk

(National University of "Kyiv-Mohyla Academy")

Source: Judaica Ukrainica 2 (2013): 187–206

Publication date: December 1, 2013

Publication type: article

Language: Ukrainian

Full text: 

 

Abstract

This article concerns the cooperation between the well-known his-torian of Jewish origin, Majer Balaban, on the one hand, and the Polish-language Zionist daily newspaper Chwila on the other. This newspaper was published in Lviv during the time span of 1919–1939. The author prepares the first bibliography of all the materials of M.Balaban, which were published in Chwila.
Balaban, Majer Szmuel (1877, Lviv — 1942, Warsaw) was the famous historian, bibliograph, educator, and founder of modern Polish-Jewish historiography. He is well-known as one of the founders of the Institute for Jewish Studies in Warsaw. He had published outstanding fundamental research works and many popular essays which appeared regularly in the Jewish press. M. Balaban inserted dozens of his essays in the Polish-language Zionist daily Chwila. Together with other scholars and journalists, such as Emil Igel, Lewi Freund, Oziasz Tillemann, Leon Gutman, Jecheskel Lewin, Artur Lauterbach, Henryk Hescheles, Maxmillian Goldstein, Ludwik Oberlaender, Ignacy Schiper, Jakub Schall, and Ozjasz Tilleman he contributed to Chwila for twenty years, from the beginning of the creation of Chwila in 1919 until its liquidation in 1939. Balaban devoted his essays to the general history of Polish Jewry, Jewish culture and heritage, and religious movements. He also investigated the political activity and cul-tural life of the prominent representatives of the Jewish people. The articles by Majer Balaban in Chwila contain important information about the history of East Europe-an Jewry, especially Galician Jews, and were evaluated by his grateful contemporaries.

Keywords: Majer Balaban, the 'Chwila' newspaper, Zionism, Jewish Studies, Polish Jewry

 

References

“Z Sali odczytowej. Prof. Dr. M. Bałaban: Budowa i ornamentyka synagóg w Polsce.” Chwila 2438, December 30, 1925.

“Z Sali odczytowej. Prof. Majer Bałaban: Studenci żydowscy z Polski zagranicą w wiekach od XVI do XVIII (Odczyt wygłoszony dnia 2. Stycznia 1927 r. w Sali Jad Charuzim).” Chwila 2798, January 4, 1927.

Bałaban, Majer. “Auto-da-Fe we Lwowie w r. 1782 (W wigillę święta Szabuot).” Chwila 486, May 23, 1920, and 487, May 24, 1920.

---. “Becal, celnik ziem ruskich (Szkic historyczny).” Chwila 467, May 4, 1920, and 468, May 5, 1920.

---. “Berek Joselowicz we Lwowie.” Chwila 5430, May 6, 1934, and 5431, May 7, 1934.

---. “Bernard Wachstein (1903–1933) (Do 30-lecia jego pracy bibljotekarskiej).” Chwila 5170, August 13, 1933.

---. “Dr. Dawid Malz (Przyjacielowi, który odważył siȩ już skończyć w 60 lat).” Chwila 4610, January 25, 1932.

---. “Dr. Emanuel de Jona, lekarz nadworny Jana Trzeciego (Przyczynek do history Źydów lwowskich).” Chwila 409, March 4, 1920.

---. “Garść wspomnień o żydowskim teatrze we Lwowie i jego twórcy Goldfadenie.” Chwila 5266, November 19, 1933.

---. “Kamienica Michalewiczowska vulgo Affendykowska (Obrazek ze starego Lwowa).” Chwila 868, June 19, 1921, and 875, June 26, 1921.

---. “Na marginesie rozpraw naukowych rabina Gutmana (Garść refleksij).” Chwila 4534, November 8, 1931.

---. “Prawdziwie imię Berka Joselewicza i przebieg jego służby wojskowej (Na zasadzie badań archiwalnуch).” Chwila 5058, April 23, 1933, and 5059, April 24, 1933.

---. “Prof. Ismar Elbogen i prof. Jósef Klauzner (Do sześćdziesięciolecia jubilatów).” Chwila 5575, September 29, 1934.

---. “Professor H. P. Chajes, jego żywot i jego dzieła (Na marginesie nowej pracy M. Rosenfelda).” Chwila 5341, February 4, 1934.

---. “Rabin Bernard Löwenstein (1821–1889) (W 50-lecie zgonu złotoustego kaznodzieji).” Chwila 7164, March 3, 1939.

---. “Z moich wspomnien o marszałku Piłsudskiem.” Chwila 3465, November 14, 1928.

Bienenstock, Maksymillian. “Z hystoryi Żydów w Polsce: Mejer Balaban. Die Judenstadt von Lublin mit Zeichnungen von K. R. Henker (Berlin: Jüd. Verlag, 1919).” Chwila 434, March 29, 1920..

Fial, H. “Alma Mater Judaica – Institut Nauk Judaistycznych w Warszawie (z okazji Dziesięciolecia).” Chwila, February 18, 1939.

Friedman, Filip. “Prof. Majer Bałaban.” Chwila, February 27, 1937.

Schall, Jakób. “Majer Balaban. W 30-lecie jego pracy naukowej.” Chwila 5010, March 5, 1933.

Schall, Jakób. “Nowa książka o Franku i Frankistach polskich: M. Balaban. Studien und Quellen zur Geschichte der Frankistischen Bewegung in Polen. Warschau, 1927.” Chwila 3124, December 1, 1927.