Volume 6 (2017) | Judaica Ukrainica

Edited by Serhiy Hirik and Börries Kuzmany

 

CONTENTS // ЗМІСТ

 

Preface  Від редакторів

 

Ukrainian–Jewish Discourses // Українсько–єврейські дискурси

 

Ігор Опацький. Єврейське населення Умані під час Української революції 1917–1921 рр. (за матеріалами щоденника Петра Курінного)   

 

Ірина Еткіна. Євреї-судді та жертви Чернігівського губернського революційного трибуналу (1919–1921 рр.)   

 

Serhiy Hirik. The Split Within Poale Zion’s Left Wing: Two Versions of Jewish National Communism   

 

Jewish Art // Єврейське мистецтво

 

Евгений Котляр. Предчувствие апокалипсиса: образы синагог и тема крушения еврейского мира в искусстве революционного времени   

 

Source Publications // Публікації джерел

 

Віталій Скальський. Караїмська громада Києва у 1917 році  

 

Яків Лещинський. Між життям і смертю: Десять років єврейського життя в Радянській Росії. Вільно: Видавництво Б. Кльоцкіна, 1930 [Переклад із їдишу й передмова Наталії Риндюк]  

 

Дер Тункелер. Мандри Бін’яміна Четвертого: з українського хаосу. Нью-Йорк, Варшава: Видавництво «Мізрах ун майрев», 1920 (Розділи 1–7) [Переклад із їдишу й передмова Тетяни Батанової]  

 

Ben Ya’akov. Edenia: In the City of Future. Kharkov: Harkaver Yiddish Farlag [Translated from Yiddish by Khane-Faygl Turtletaub, with an introduction by Oleksandra Uralova]  

 

Рецензії // Reviews

 

[Наталя Яковенко] Петровський-Штерн Й., Маґочій П.-Р. Євреї та українці: тисячоліття співіснування. Ужгород: Видавництво Валерія Падяка, 2016. 316 с.+ХІІ с., з іл. ISBN 978-966-387-108-0  

 

[Юрій Радченко] Бабин яр. Історія і пам’ять / За редакцією Владислава Гриневича та Павла-Роберта Маґочія. К.: Дух і Літера, 2016. 352 с., з іл. ISBN 978-966-378-463-2  

 

[Алексей Хамрай] Якерсон С. От буквы к литере. Очерки по истории еврейской средневековой книги. СПб.: Контраст, 2016. 392 с., ил. ISBN 978-5-4380-0154-6  

 

[Александр Петухов]. POLIN: Studies in Polish Jewry. Vol. 29: Writing Jewish History in Eastern Europe (2017). 520 p. ISBN: 978-1-906764-470  

 

[Oleksandra Uralova] Khiterer, V. Jewish City or Inferno of Russian Israel? A History of the Jews in Kiev before February 1917. Boston: Academic Studies Press, 2016. 492 p. ISBN 9781618114761   

 

Хроніка // Chronicle

 

[Віталій Черноіваненко] Українські учасники на 17-му Всесвітньому конгресі юдаїки (Єрусалим, 6-10 серпня 2017)  

 

[Сергій Гірік] Міжнародна конференція «Євреї України: Революція й післяреволюційна модернізація. Політика, культура, суспільство» (Київ, 15–16 жовтня 2017)  

 

[Маріанна Шпак] Всеукраїнський науково-практичний семінар «Музейний простір: збереження та презентація предметів юдаїки. Обмін досвідом» (Кривий Ріг, 18-20 жовтня 2017)